top of page
  • Writer's picturesupamas

Riding CBR300 to Leamsing Beach - ขี่รถเที่ยวหาดแหลมสิงห์ ชมพระอาทิตย์ตก


วันนี้เอารถ cbr300 ออกมาขี่เล่นที่แหลมสิงห์ค่ะ อากาศดีมาก อยากให้ทุกๆคนมาสัมผัสบรรยากาศชิลล์ๆแบบนี้


20 minutes on a motorbike riding from Chanthaburi city to Leamsing Beach. You will see beautiful sunset.

N

n

bottom of page