top of page
  • Writer's picturesupamas

น้ำตกคลองนารายณ์

Updated: May 8, 2019



 

น้ำตกคลองนารายณ์ จันทบุรี สถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อน นั่งฟังเสียงธรรมชาติ เสียงน้ำ แต่การมาเที่ยวน้ำตกคลองนารายณ์จะต้องเดินลุยป่านิดหน่อยเพื่อจะได้ชมน้ำตกชั้นบนสุด


การเดินทางไปน้ำตกคลองนารายณ์จากตัวเมือง ก็ง่ายมากๆ เพียงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากตัวเมืองประมาณ15นาที ไปบนถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าไปทางเดียวกับน้ำตกพลิ้ว แต่น้ำตกคลองนารายณ์จะถึงก่อนค่ะ


Rent a scooter is the best way to visit Chanthaburi. Riding a scooter to Klong narai waterfall is very easy and save money because no bus or taxi for go there.

bottom of page